THÔNG TƯ SỐ 5/LĐTBXH-TT NGÀY 8/3/1989 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Tiến Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:15' 06-07-2011
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
THÔNG TƯ SỐ 5/LĐTBXH-TT NGÀY 8/3/1989 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ GIẢNG DẠY Căn cứ Quyết định số 309-CT ngày 9/12/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về phụ cấp thâm niên cho giáo viên và Cán bộ giảng dạy; sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục, Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện như sau: I- ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN 1. Giáo viên (mẫu giáo, phổ thông, bổ túc Văn hoá và cô nuôi dạy trẻ đã được đào tạo) trực tiếp giảng dạy ở các trường lớp theo quy chế trường, lớp do Bộ Giáo dục Quy định. 2. Cán bộ giảng dạy (dạy lý thuyết và thực hành) ở các trường đại học, cao đẳng trung học, sơ học, dạy nghề trực tiếp giảng dạy ở các trường, lớp theo quy chế trường, lớp do Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề quy định. 3. Những đối tượng ở điểm 1 và 2 nói trên có ít nhất 5 năm trực tiếp giảng dạy, do yêu cầu được điều động về làm công tác Quản lý, chỉ đạo giáo dục, đào tạo ở trường, Cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo các cấp quận, huyện, Thị xã, Sở Giáo dục, Ban giáo dục chuyên nghiệp tỉnh, Thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương, Bộ Giáo dục, Bộ Đại học chuyên nghiệp và dạy nghề, kể cả điều về làm công tác chuyên trách Công đoàn ngành giáo dục và Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (bộ phận Hành chính, quản lý phục vụ như Pháp chế, Lưu trữ, văn thư, thủ quỹ, Kế toán, đánh máy, lái xe, nấu ăn, y tế, quản lý công trình, bảo vệ và các loại phục vụ khác, các đơn vị sự nghiệp như các viện nghiên cứu, các trung tâm, báo, tạp chí, tập san, nhà xuất bản... các đơn vị Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ, thì không thuộc đối tượng áp dụng). II- MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN Những đối tượng trên được hưởng mức phụ cấp thâm niên như sau: Thời gian hưởng phụ cấp: Tỷ lệ ----------------------------------------------------------------------- - Từ 5 năm đến dưới 6 năm 5% - Từ 6 năm đến dưới 9 năm 8% - Từ 9 năm đến dưới 12 năm 11% - Từ 12 năm trở lên, thì mỗi năm thêm 1% cho đến mức 20%. ------------------------------------------------------------------------- Riêng đối với những giáo viên dạy giỏi được Bộ trưởng hai Bộ Giáo dục, Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Công nhận hoặc do hai Bộ trưởng uỷ quyền công nhận, sau khi đạt mức 20% thì được hưởng tiếp mỗi năm 1% cho đến mức tối đa 25%. III- CÁCH TÍNH PHỤ CẤP THÂM NIÊN VÀ THỜI GIAN THÂM NIÊN 1. Cách tính mức phụ cấp thâm niên. Phụ cấp thâm niên được tính trên mức lương cấp hoặc mức lương chức vụ và được trả mỗi tháng một lần vào cuối tháng. Vì được hưởng từ ngày 1/9/1988 nên cách tính như sau: a) Tính mức phụ cấp thâm niên từ ngày 1/9/1988 đến 31/12/1988: Tiền { phụ cấp = ³{ (mức lương cấp bậc hoặc + chức vụ x 13,15 x 1,9) + thâm niên (tháng) ³ { ³ Tiền bù giá 6 mặt hàng ³ ³ Tỷ lệ phụ cấp } theo 3 nhóm mức lương ³ x ³ thâm niên được }³ theo Quyết định số 122-HĐBT ³ ³ hưởng } ³ Trong đó: (13,15 x 1,9) = (13,15 + 13,15 x 0,9) - 13,15 là hệ số Tiền lương theo Quyết định số 147-HĐBT ngày 22/9/1987. - 0,9 là 90% tiền Trợ cấp khó khăn theo các công văn số 459-V5 ngày 5/4/1988; số 1043-PPLT ngày 21/6/1988; số 1694-PPLT ngày 17/10/1988. - Tiền bù giá sáu mặt hàng là gạo, thịt, nước mắm, chất đốt, xà phòng, đường được bù hàng tháng tại địa phương. Ví dụ: Một giáo viên phổ thông trung học dạy ở Hà Nội có mức lương 310 đồng, tiền bù giá 6 mặt hàng tháng 12 năm 1988 là 9.740 đồng và có thời gian giảng dạy là 10 năm, mức phụ
 
Gửi ý kiến