BIÊN BẢN BẦU CỬ THANH TRA NHÂN DÂN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:44' 11-09-2009
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 998
Số lượt thích: 0 người
ĐẠI HỘI CĐCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS VĨNH CHẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
BẦU CỬ TRANH TRA NHÂN DÂN
TRƯỜNG THCS VĨNH CHẤP

Đại hội CĐCS trường THCS Vĩnh Chấp bầu Ban bầu cử gồm:
Đ/cTrưởng ban
Đ/cThư ký
Đ/cỦy viên
Ban bầu cử thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:
Tổng số đoàn viên công đoàn được triệu tập Đại hội làđ/c
Tổng số có mặt tham gia bỏ phiếuđ/c
Đại hội quyết định số lượng thanh tra nhân dân làđ/c
Trong đó: + Ứng cửđ/c
Đ/c…………………………
Đ/c…………………………
+ Đề cửđ/c
Đ/c
Đ/c
Đ/c
Đ/c
Tổng số phiếu Ban bầu cử phát raphiếu
Tổng số phiếu Ban bầu cử thu vềphiếu
Trong đó:
+ Số phiếu hợp lệphiếu
+ Số phiếu không hợp lệphiếu
Số phiếu bầu cử cho mỗi ứng cử:
Đ/cđượcphiếu
Đ/cđượcphiếu
Đ/cđượcphiếu
Đ/cđượcphiếu

Ngày 29 tháng 9 năm 2007
Trưởng ban 
Gửi ý kiến