giao an dien tu

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Nguyễn Trung Thành
Ngày gửi: 09h:13' 24-09-2010
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
11/11/2005
1
nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo
đến dự giờ lớp 5a
11/11/2005
2
Th? . ngy . tháng . nam 2007
Bi : C?ng s? do th?i gian
* VD1: 16 phỳt 25 giõy + 25 phỳt 30 giõy
- Bước 1: đặt tính theo cột dọc
16 phút 25 giây
25 phút 30 giây
+
Bước 2: cộng từng loại
Đơn vị kể từ phảI sang trái
giây
55
Phút
41
11/11/2005
3
Th? . ngy . tháng . nam 2007
Bi : C?ng s? do th?i gian
* Ví dụ 2: 3 giờ 47 phút + 2 giờ 38 Phút
- Bước 1:
Đặt tính theo cột dọc:
85phút
5giờ
- Bước 2:
Cộng từ phải sang trái:
Bước 3:
Đổi đơn vị ở kết quả
85phút = …… giờ …… phút
1
25
Vậy: 5giờ 85phút =
6giờ 25phút
11/11/2005
4
Th? . ngy . tháng . nam 2007
Bi : C?ng s? do th?i gian
Vậy muốn cộng đơn vị đo thời gian ta làm
thế nào?
TL: Muốn cộng đơn vị đo thờI gian ta phải
thực hiện theo các bước như sau:
Đặt tính theo cột dọc.
cộng từ phải sang trái
ĐổI đơn vị ở kết quả ( nếu có )
11/11/2005
5
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
Luyện tập :
Bài số 1:Đặt tính rồi tính:
a)12phút32giây+27phút15giây
b)6giờ7phút+12giờ42phút
11/11/2005
6
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
Luyện tập :
c)3,5giờ+2,6giờ
6,1giờ
d)12,5phút+2,5phút
15 phút
11/11/2005
7
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
Bài 2: Tính:
a)
2giờ37phút
3giờ48phút
+
………………
Hay………………
2năm9tháng
5năm3tháng
b)
+
…………………
Hay……………………
c)
13phút35giây
6phút42giây
+
…………………
…………………
hay
d)
5ngày18giờ
6ngày22giờ
+
…………………
…………………
hay
5giờ85phút
6giờ25phút
7năm12tháng
8năm
19phút77giây
20phút17giây
11ngày40giờ
12ngày16giờ
11/11/2005
8
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
Bài số 3:
An làm bài toán hết 45phút,làm bài văn hết
1giờ30phút.Hỏi An làm cả hai bài hết bao nhiêu
thời gian?
Bài giải
An làm cả hai bài hết số thời gian là:
45phút + 1giờ30phút =
1giờ75phút
Hay 2giờ15phút
Đ/S : 2giờ15phút
11/11/2005
9
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
Bài số 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Ô tô đi lúc:6giờ45phút
Ô tô đi hết:2,5giờ.
Nghỉ dọc đường:15phút
Ô tô đến nơi lúc?giờ
Bài giải
Đổi 15phút = ………giờ
0,25
Ô tô đi và nghỉ hết số thời gian là:
2,5 + 0,25 = 2,75 (giờ)
Hay 2giờ45phút
Thời điểm lúc ô tô đến nơi là:
6giờ45phút + 2giờ45phút =
8giờ90phút
Hay 9giờ30phút
11/11/2005
10
Th? hai ngy 7 tháng 3 nam 2005
Môn toán - ti?t : 121
Bi : C?ng s? do th?i gian
Bài số 5: tính:
a)2giờ30giây+15phút30giây
2giờ15phút60giây
hay
2giờ16phút
Avatar

Nhật Trường chào chủ nhà. Chúc ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

mat_troi_500

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓