BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN....

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:42' 11-09-2009
Dung lượng: 25.5 KB
Số lượt tải: 1051
Số lượt thích: 0 người
ĐẠI HỘI CĐCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS VĨNH CHẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GD ……..
Nhiệm kỳ 2007 - 2009

Đại hội CĐCS…………………………………bầu Ban bầu cử gồm:
Đ/cTrưởng ban
Đ/cThư ký
Đ/cUỷ viên
Ban bầu cử thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:
Tổng số đoàn viên Công đoàn được triệu tập Đại hội lảđ/c
Tổng số có mặt tham gia bỏ phiếuđ/c
Căn cứ số liệu đại biểu được BC LĐLĐ huyện phân bổđ/c
Trong đó: + Đại biểu chính thứcđ/c
+ Đại biểu dự khuyếtđ/c
Đại hội tiến hành:
+ ứng cửđ/c
+ Đề cửđ/c
Tổng số phiếu Ban bầu cử phát raphiếu
Tổng số phiếu Ban bầu cử thu vềphiếu
Trong đó: + Phiếu hợp lệphiếu
+ Phiếu không hợp lệ:...................................................phiếu
Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử:
Đ/cđượcphiếu
Đ/cđượcphiếu
Đ/cđượcphiếu
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu những đồng chí trúng cử đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn GD huyện Vĩnh Linh nhiêm kỳ 2007 - 2009 như sau:
Đ/c
Đ/c
Đ/c
Đại biểu dự khuyết: Đ/c…………………………
Biên bản này lập thành 02 bản. Lưu công đoàn cơ sở và gữi liên đoàn lao động huyện.
Ngày 29 tháng 9 năm 2007
TM/ BAN BẦU CỬ
Trưởng ban


 
Gửi ý kiến