Photo
Họ và tên PGS. TS. NGƯT. Vũ Hòa Phát
Giới tính Nam
Email vuhoaphatvp@gmail.com
Website http://violet.vn/vuhoaphatvp
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc
Quận/huyện Thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Điểm số 247 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Email hanhphong1977@gmail.com
Website http://hanhphong1103.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cẩm Sơn
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Ngoại ngữ
Điểm số 388568 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Văn Có
Giới tính Nam
Email buivancogiaovien@gmail.com
Website http://buivanco-giaovien.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Vĩnh
Quận/huyện Huyện Lý Sơn
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Toán học
Điểm số 8650 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Doãn Đức Hải
Giới tính Nam
Email duchai875@gmail.com
Website http://violet.vn/duchai14081975
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồng Minh
Quận/huyện Huyện Phú Xuyên
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 19386 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Nhật Trường
Giới tính Nam
Email sunrise1582@yahoo.com.vn
Website http://sunrise1582.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 68323 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Toạn
Giới tính Nam
Email xuantoan67hd@gmail.com
Website http://xtoan78.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học
Điểm số 3035355 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Anh Tài
Giới tính Nam
Email linhlinh_xinhthisao@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nghĩa Phương
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Nhật Lam
Giới tính Nam
Email MuongHoong76@gmail.com
Website http://muonghoong76.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Mường Hoong
Quận/huyện Huyện Đắk Glei
Tỉnh/thành Kon Tum
Điểm số 57885 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Sa Kin
Giới tính Nam
Email Sakin651402@yahoo.com
Website http://sakin402.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Hiệp
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, GD hướng nghiệp
Điểm số 74344 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Tu Thu Ngoc
Giới tính Nữ
Email tuthungoc2203@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/Tuthungoc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Sơn
Quận/huyện Quận Kiến An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 61985 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Âu Trường Sơn
Giới tính Nam
Email autruongson@gmail.com
Website http://autruongson.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đức Trọng
Quận/huyện Huyện Đức Trọng
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Tin học
Điểm số 12067 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Hoàng Minh
Giới tính Nam
Email hohoangminh1965@gmail.com
Website http://hohoangminh1965.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Biên 2
Quận/huyện Huyện Ngã Năm
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 138713 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Đức
Giới tính Nam
Email xuanducthcstl@gmail.com
Website http://ducorg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lập
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 7983 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Minh Chiến
Giới tính Nam
Email trungtamdayngheyenlap@gmail.com
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trung tâm Dạy nghề Yên Lập
Quận/huyện Huyện Yên Lập
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Duyên
Giới tính Nữ
Email ngduyen78@gmail.com
Website http://ngduyen78.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hàm Nghi
Quận/huyện Thành phố Đông Hà
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Điểm số 38114 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Quang Dương
Giới tính Nam
Email lequangduonggvth@yahoo.com.vn
Website http://lequangduong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Thuỷ Phù
Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 282271 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Diên Sơn
Giới tính Nam
Email hodienson@hotmail.com
Website http://hodienson.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS và THPT Mỹ Thuận
Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Điểm số 7973 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thanh Duy
Giới tính Nam
Email phamthanhduytakn@gmail.com
Website http://phamthanhduycm.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tạ An Khương Nam
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 42372 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Lực
Giới tính Nam
Email Nguyenvanluc.thaibinh@moet.edu.vn
Website http://nguyenvanluc0201.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phạm Đôn Lễ
Quận/huyện Huyện Hưng Hà
Tỉnh/thành Thái Bình
Điểm số 195658 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Tùng
Giới tính Nam
Email thanhtung7978@yahoo.com.vn
Website http://thanhtung7978.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
Quận/huyện Huyện Chiêm Hóa
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Âm nhạc, Tin học
Điểm số 261330 (Xem chi tiết)