BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN....

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:42' 11-09-2009
Dung lượng: 25.5 KB
Số lượt tải: 1048
Số lượt thích: 0 người
ĐẠI HỘI CĐCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS VĨNH CHẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GD ……..
Nhiệm kỳ 2007 - 2009

Đại hội CĐCS…………………………………bầu Ban bầu cử gồm:
Đ/cTrưởng ban
Đ/cThư ký
Đ/cUỷ viên
Ban bầu cử thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:
Tổng số đoàn viên Công đoàn được triệu tập Đại hội lảđ/c
Tổng số có mặt tham gia bỏ phiếuđ/c
Căn cứ số liệu đại biểu được BC LĐLĐ huyện phân bổđ/c
Trong đó: + Đại biểu chính thứcđ/c
+ Đại biểu dự khuyếtđ/c
Đại hội tiến hành:
+ ứng cửđ/c
+ Đề cửđ/c
Tổng số phiếu Ban bầu cử phát raphiếu
Tổng số phiếu Ban bầu cử thu vềphiếu
Trong đó: + Phiếu hợp lệphiếu
+ Phiếu không hợp lệ:...................................................phiếu
Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử:
Đ/cđượcphiếu
Đ/cđượcphiếu
Đ/cđượcphiếu
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu những đồng chí trúng cử đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn GD huyện Vĩnh Linh nhiêm kỳ 2007 - 2009 như sau:
Đ/c
Đ/c
Đ/c
Đại biểu dự khuyết: Đ/c…………………………
Biên bản này lập thành 02 bản. Lưu công đoàn cơ sở và gữi liên đoàn lao động huyện.
Ngày 29 tháng 9 năm 2007
TM/ BAN BẦU CỬ
Trưởng ban


 
Gửi ý kiến
print